Licznik przeprowadzonych kolonoskopii

1

9

7

3

Zgłoś się

W jaki sposób można zgłosić się na badanie kolonoskopowe:

Dokumenty do pobrania:

Opis ścieżki wsparcia

Każda osoba zainteresowana udziałem w badaniach i spełniająca warunki uczestnictwa w Projekcie, zgłasza się do:

  • Podmiotu realizującego badania w ramach projektu (wykaz podmiotów w zakładane Podmioty realizujące)
  • Lekarza Rodzinnego, Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Lokalnego Puntu Informacyjno Edukacyjnego

w celu uzupełnienia lub przedłożenia już uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

Jeżeli informacje z wypełnionej Ankiety przed badaniem kolonoskopowym wskazują na podejrzenie wystąpienia raka jelita grubego Uczestnik Projektu kierowany jest na bezpłatną konsultacje gastroenterologiczną.

Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów placówka wykonująca badanie wyznacza termin badania oraz przekazuje pacjentowi środek przeczyszczający jelita.

Pacjent powinien zgodnie z przekazanymi przez personel medyczny wskazówkami oraz ulotką informacyjną leku zastosować go przed badaniem w celu maksymalnego opróżnienia jelit.

Opróżnienie jelit jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia badania kolonoskopowego.

Po przeprowadzonym badania / badaniu ze znieczuleniem Uczestnik Projektu oraz lekarz wykonujący badanie podpisują Oświadczenia potwierdzające skorzystanie/wykonanie badania kolonoskopowego / znieczulenia (jeśli dotyczy).

Jeżeli podczas badania kolonoskopowego wycięte zostaną polipy, zostaną one przekazane do badania histopatologicznego (bezpłatnie, w ramach Projektu), a wyniki zostaną przekazane Uczestnikowi Projektu.  

Jeżeli podczas badania stwierdzonych zostanie wystąpienie więcej niż 10 polipów lub polipy o wielkości powyżej 10mm, Uczestnik Projektu zostanie skierowany do dalszego leczenia w ramach NFZ (diagnostyka, usuniecie polipów zostanie wykonane w ramach świadczeń NFZ).

Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie.